Pernil

Des de l’any 2020, podem distingir quin tipus de pernil estem comprant només fixant-nos en el seu precinte o etiqueta.

A l’etiquetatge s’estableix l’obligatorietat d’indicar el tant per cent de raça ibèrica, quan es tracti d’animals 100% ibèric, i en un lloc destacat en els altres casos. La norma limita la utilització en publicitat i etiquetatge de termes que puguin induir a error el consumidor. Així, es reserva, exclusivament per a la designació de gla, els noms, logotips, imatges, símbols, o mencions facultatives que evoquin o facin al·lusió a algun aspecte relacionat o referit amb la gla o la devesa. D’aquesta manera, el ‘pota negra’ només es podrà utilitzar als pernils i paletes de gla 100% ibèrics.

Us presentem els colors d’etiquetes de pernils:

Negre: per al Pernil de Gla 100% Ibèric (pernils que procedeixen de porcs 100% Ibèrics criats en llibertat a les deveses i alimentats durant la seva última fase d’engreix de pastures naturals, herbes aromàtiques i glans).

Vermell: per al Pernil de Gla Ibèric (pernils que procedeixen de porcs creuats pel que no són 100% ibèrics, criats en llibertat a les deveses i alimentats durant la seva última fase d’engreix de pastures naturals, herbes aromàtiques i glans).

Verd: per al Pernil d’Esquer de Camp Ibèric (pernils que procedeixen de porcs alimentats de pinsos i que poden ser complementats de pastures naturals). Podem trobar-los 100% ibèrics, ibèrics del 75% i ibèrics del 50%.

Blanc: per al Pernil d’Esquer Ibèric (pernils que procedeixen de porcs alimentats amb pinsos compostos per cereals i llegums i criats en estables o encebadors, en règim intensiu. Podem trobar-los 100% ibèrics, ibèrics del 75% i ibèrics del 50%.

Tant a les peces de color vermell, verd o blanc els comercialitzadors hauran d’especificar el percentatge de raça ibèrica que conté el producte, que serà almenys ibèric en un 50%.

 

Font: jamonlovers.es

POTSER TAMBÉ T'AGRADA

Deixa el teu comentari