La Norma de Qualitat dels Productes Ibèrics, defineix les característiques de la qualitat i marca dels productes ibèrics com el pernil ibèric, l’espatlla ibèrica, la canya i llom ibèric elaborats i els productes procedents de l’especejat de la canal que es comercialitzen en fresc. Està regulada per el “Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.”

Dins d’aquesta norma s’estableix una classificació dels productes segons l’alimentació i maneig, i segons la raça.

Les diferents designacions segons el maneig i l’alimentació, son les següents:

D’aglà: Per a productes procedents d’animals sacrificats després de l’aprofitament exclusiu d’aglà, herba i altres recursos naturals de la dehesa, sense aportació de pinso suplementari, en les condicions de maneig que se estableixen en el RD.
D’engreix a camp: a més d’aprofitar els recursos de la dehesa o del camp, han estat alimentats amb pinsos, formulats fonamentalment amb cereals i lleguminoses, i el seu maneig es faci en explotacions extensives o intensives a l’aire lliure, i poden tenir una part coberta d’acord amb el que se estableixen en el Reial Decret.
D’engreix: En el cas dels animals alimentats amb pinsos, formulats fonamentalment amb cereals i lleguminoses, i el seu maneig es faci en explotacions intensives d’acord amb el que se estableixen en el Reial Decret.
Les diferents designacions segons el tipus racial son les següents:

100% ibèric: productes procedents d’animals amb un 100% de puresa genètica de la raça ibèrica, els progenitors dels quals tinguin així mateix un 100% de puresa racial ibèrica i estiguin inscrits en el corresponent Llibre genealògic.
Ibèric: productes procedents d’animals de com a mínim un 50% de puresa genètica de la raça ibèrica. Segons la seva puresa podrà ser:
75% ibèric: resultants del creuament de femelles de raça ibèrica 100% inscrites en el Llibre genealògic i mascles procedents del creuament de mares de raça 100% ibèrica i pare de raça 100% Duroc, ambdós inscrits en el corresponent Llibre genealògic de la raça.
50% ibèric: resultants del creuament de femelles de raça ibèrica 100% ibèrica i mascles de raça 100% Duroc, ambdós inscrits en el corresponent Llibre genealògic de la raça.
En l’etiquetat haurà de figurar a més del que estableix la norma general d’etiquetat:

Les designacions que composen la denominació de venta, que han de figurar en un lloc destacat i sempre en el mateix camp visual que la marca comercial, amb el mateix tipus de lletra, mida, gruix i color i el percentatge de raça ibèric de l’animal del que procedeix el producte, amb l’expressió “% raça ibèrica”.
L’expressió “certificat per” seguida del nom de l’entitat de certificació.
En el cas de la designació “de bellota 100% ibèric”, es podrà utilitzar la menció “pota negre”
En el cas de la designació “de bellota” es podrà utilitzar les mencions “Dehesa” o “montanera”
El control de la bona aplicació d’aquesta norma la realitzen entitats d’inspecció des de l’explotació a l’entrada a escorxador, i entitats de certificació, des de la sortida de les canals de l’escorxador fins a la venda al consumidor final.

A la pàgina “Registro informativo de organismos independientes de control del ibérico (RIBER)” trobareu:

La llista d’empreses inspeccionades i certificades de tot l’estat Espanyol.
Els protocols d’inspecció i certificació aplicables en aquesta norma.
Els acords d’interpretació de la norma.
Els volums de producció i censos d’animals.

Article relacionat
Caqui

El Caqui...

POTSER TAMBÉ T'AGRADA

Deixa el teu comentari